Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2020
:: Objednávky 2020

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


204752. vizited

Organizácia školského roka

Untitled Document
Jesenné prázdniny

Školské vyučovanie sa začína
31. október – 4. október 2018

5. novembra 2018
Vianočné prázdniny

Školské vyučovanie sa začína
22. december 2018 – 7. január 2019
8. január 2019
Polročné prázdniny

Školské vyučovanie sa začína
1. február 2019 (piatok)

4. február 2019
Jarné prázdniny

Školské vyučovanie sa začína
16. február – 24. február 2019

25. februára 2018
Veľkonočné prázdniny

Školské vyučovanie sa začína
18. apríl – 23. apríl 2018

24. apríla 2019
Letné prázdniny

Školské vyučovanie sa začína
29. jún – 1. september 2019

2. septembra 2019