Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2020
:: Objednávky 2020

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


204753. vizited

Záujmová činnosť

 

 V školskom roku 2019/2020 pracuje na škole pracovať 9 záujmových krúžkov, v ktorých je zaradených 97 žiakov (ŠZŠ 87, PŠ 10):

  • „DOMINO“ Mgr. Rozeková, Mgr. Gedeonová (19 žiakov)
  • „PRAKTIKA“Mgr. Laczkóová, Mgr. Greczmajerová  (10 žiakov)
  •  „POŠKOLÁČIK“ Mgr. Oravcová (9 žiakov)
  •  „ŠIKOVNÉ RUČIČKY“Mgr. Klementíková  (8 žiakov)
  • „ŠPORTOVÝ KRÚŽOK“– Mgr. Barna (10 žiakov)
  •  „ŠIKOVNÝ ŠKOLÁK“ Vávrová (10 žiakov)
  • „ŠIKOVNÍČEK“ Mgr. Hegedüsová (6 žiakov)
  • „HRAVÉ UČENIE“Mgr. Molnárová, Mgr. Danková (15 žiakov)
  •  „Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA“ Mgr. Sanislová, Mgr. Maďarová, Ing. Heinrich (10 žiakov)

Vedúci záujmových útvarov si plán práce rozvrhli tak, aby činnosť v nich prebiehala celkom 60 hodín (60minútových) od októbra 2019 do júna 2020.