Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2019
:: Objednávky 2019

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


198249. vizited

Záujmová činnosť

Záujmová činnosťv školskom roku 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 bude na škole pracovať 9 záujmových krúžkov

  • „ČITATEĽSKÝ KRÚŽOK“ Mgr. Rozeková, Mgr. Gedeonová (17 žiakov)
  • „KREATÍVNE OKIENKO“Mgr. Laczkóová, Mgr. Greczmajerová  (12 žiakov)
  •  „POŠKOLÁČIK“ Mgr. Oravcová (9 žiakov)
  •  „ŠIKOVNÉ RUČIČKY“Mgr. Klementíková, Mgr. Tóthová  (12 žiakov)
  • „ŠPORTOVÝ KLUB“– Mgr. Barna (10 žiakov)
  •  „ŠPORTOVÝ KRÚŽOK“ Vávrová (11 žiakov)
  • „VŠETKOVEDKO“ Mgr. Hegedüsová (6 žiakov)
  •  „Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA“ Mgr. Sanislová (5 žiakov)