Naša škola
:: Úvod
:: Informačná povinnosť čl.13 školy
:: Príloha k Zásadám ochrany osobných údajov

O škole
:: Organizačná štruktúra školy
:: Organizácia školského roka
:: Rada školy
:: Štatút RŠ
:: Úradné hodiny
:: Režim dňa
:: Školský poriadok
:: Správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch
:: Rokovací poriadok
:: Učebné plány
:: Súhrnná správa 2014
:: Záujmová činnosť

Naše úspechy
:: Fotogaleria
:: Správy z akcií

Kontakt
:: Kontakt
:: Mapa

Register zmlúv
:: Faktúry 2020
:: Objednávky 2020

Archív
:: Register zmlúv archív
:: Naše aktivity 2014
:: Naše aktivity 2015


205319. vizited

Organizačná štruktúra školy

Organizacna struktura skoly Spojena skola, Moldava nad Bodvou

Špeciálna základná škola - Speciális Alapiskola ako organizačná zložka Spojenej školy
 
Variant A
 
I. AS
4.,5.,7. roč.

Mgr. Mária SANISLOVÁ

II. AS
3.,5.,8. roč. Mgr. Juliana  MAĎAROVÁ
I. AM
2.,3.,4. roč. Mgr. Katarína HEGEDŰSOVÁ
II. AM
4. roč. Mgr. Alexandra DANKOVÁ
III. AM
5 roč. Mgr. Zuzana ROZEKOVÁ
IV. AM
6. roč. Mgr. Kristína ORAVCOVÁ
V. AM
6. roč. Magdaléna VÁVROVÁ
VI. AM
8. roč. Mgr. Ilona SÝKORA
VII. AM
7.,9. roč. Mgr. Maroš BARNA        
 
Variant B
 
 
I. BM
3., 4.. roč. Mgr. Jurina MOLNÁROVÁ        
II. BM
6., 7. roč. Mgr. Stela KLEMENTÍKOVÁ
III. BM
8., 9., 10.roč. Mgr. Alica GEDEONOVÁ
 
Praktická škola ako organizačná zložka Spojenej školy
 
I. PŠ
1. roč. Mgr. Beáta GRECZMAJEROVÁ
II. PŠ
3. roč. Mgr. Judita LACZKÓOVÁ
 
Ostatní pedagogickí zamestnanci
 

Ing. Ján HEINRICH - učiteľ bez triednictva

Mgr. Lívia SZANISZLÓOVÁ - učiteľ bez triednictva

Alžbeta MESTEROVÁ– asistent pre žiaka so zdravotným znevýhodnením